Reklama w budowaniu marki firmy lub produktu

Budowanie marki przedsiębiorstwa pozwala na stworzenie trwałych relacji pomiędzy klientami oraz przedsiębiorstwami. Jest to coraz ważniejsze na globalizującym się rynku, gdzie konkurencja jest coraz silniejsza. Rozpoznawalna marka pozwala na znaczne zwiększenie sprzedaży firmy, dzięki temu, że klienci przywiązują się do marki danej firmy. Takie przywiązanie opiera się na wzmocnieniu pewnych cech produktu poprzez jakie klienci go kojarzą. Dotyczyć to może takich cech produktów, jak jakość, posiadanie określonych składników, możliwości wykorzystania danego produktu w konkretnych sytuacjach.

Duże przedsiębiorstwa poprzez reklamę budują nie tylko marki całej firmy, ale również poszczególnych produktów. Marka budowana jest przede wszystkim poprzez reklamy o charakterze informacyjnym, przypominającym, zachęcającym, edukacyjnym. Do takich celów wykorzystywane są bardziej rozbudowane formy reklam, jak reklama prasowa, telewizyjna, które pozwalają lepiej trafić do klientów. Nad taką reklamą nabywcy, klienci mają czas się zastanowić i poświęcić jej więcej czasu.
Wpis zawdzięczamy:

Opublikowano
Umieszczono w kategoriach: Reklama